KONFERENCIJOS PROGRAMA
Conference Program

Learn more

KONCERTO PROGRAMA
Concert Program

Learn more

BILIETAI KONFERENCIJOS ĮRAŠUI
Tickets to conference recordings

Bilietai į paramos koncertą Šv.Kotrynos bažnyčioje Vilniuje

PARAMA
Support

Bilietai į paramos koncertą Šv.Kotrynos bažnyčioje Vilniuje

PAVEIKSLAI IR SUVENYRAI
Artworks and merchandise

Bilietai į paramos koncertą Šv.Kotrynos bažnyčioje Vilniuje

PRENUMERUOK naujienlaiškį
Subscribe to newsletter

Subscribe to newsletter / Prenumeruok naujienas

FREE CHARITABLE CONCERT RECORDINGS
Nemokamas tiesioginė paramos transliacijos įrašas

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000153709/paramos-koncertas-jauniesiems-muzikos-talentams-paremti-is-sv-kotrynos-baznycios

Koncertą Jums dovanoja mūsų šaunieji atlikėjai, nemokamą transliaciją ir kvietimus medikams iš visos Lietuvos į koncerto stebėjimą salėje dovanoja Lietuvos Rotary apygarda.
Jūs galite dovanoti savo nuožiūra pasirinktą paramos sumą arba įsigydami įvairius meno kūrinius ir atributiką.

PARAMA: https://bit.ly/ačiu-menininkams

MENO KŪRINIAI IR KITI PASIŪLYMAI, KURIŲ VISAS PELNAS SKIRIAMS PARAMAI:
https://rotary3d.com/rotary-e-shop-online-parduotuve

FINAL CONFERENCE PROGRAM

ACCESS TO POST-CONFERENCE RECORDINGS WILL BE FROM May 30, 2021 to July 1, 2021 only  
Please enter your personal ACCESS Code (not a ticket number) here: http://perseverance.zoomtv.lt/prisijungimas
Prieiga prie įrašų šioje nuorodoje suveskit savo bilieto unikalų kodą (ne bilieto numerį)

Conference Program "Perseverance: Opportunities multiply when seized"
Conference Program "Perseverance: Opportunities multiply when seized"

Renowned speakers, famous performers 
Įžymūs pranešėjai, garsūs atlikėjai

Jennifer Jones

Canada / Kanada

Vishen Lakhiani

Malaysia & Estonia / Malaizija ir Estija

Viktorija Trimbel

Lithuania / Lietuva

Frederik Haren

Sweden & Singapore / Švedija ir Singapūras

Sylvia Whitlock

USA / JAV

Eskedar Tilahun

Ethiopia & Lithuania / Etiopija ir Lietuva

Nijolė Požarskienė

Lithuania / Lietuva

Agnė Paliokaitė

Lithuania / Lietuva

Soffia Gisladottir

Iceland / Islandija

Ilma Nausėdaitė

Lithuania / Lietuva

Soledad Aigular

Sweden / Švedija

Austėja Landsbergienė

Lithuania / Lietuva

Remigijus Savickas

Lithuania / Lietuva

Juanita Rabelo

Mexico / Meksika

Laura Brianza

Italy / Italija

ROSETTI NABBUMBA NAYENGA for Rotary Lithuania

Andrius Milinavičius

Lithuania / Lietuva

ROSETTI NABBUMBA NAYENGA

Uganda / Uganda

ARLEEN QUIEN

Taiwan / Taivanas

#RotaryGoesYellow 

Pašokim!

Tikrai tinka šokti vienam!
Tikrai tinka šokti ir smagiai leisti laiką darant gerus darbus!

Mūsų paramos koncertas bus transliuojamas prieš pat Eurovizija 2021 finalus - tikėkime, kad Jūsų dosni parama jauniems meno talentams atneš sėkmę ir The Roop komandai!

Let's dance!

It's OK to dance alone!
It's OK to dance and have fun while making good deeds!

Our charitable concert takes place just before the finals of the Eurovision 2021 - lets hope, that your generous support to young art talents will bring good luck to The Roop.

Nuoširdžiausia padėka mūsų rėmėjams, organizacinei komandai ir komunikacijos bei transliacijos partneriams. Jų sąrašas auga ir pildosi kasdien - kviečiame prisijungti. Dėl visų partnerystės ir/arba rėmimo galimybių kviečiame susisiekti tiesiogiai su Mantu Kazlausku ir/arba Laura Guobužaite iš Lituanica International Rotary klubo.

Cordial thanks to our sponsors, the organizing team as well as communication and broadcasting partners. The list grows daily - you are most welcome to join. Please contact directly Mantas Kazlauskas and/or Laura Guobužaitė from Lituanica International Rotary club for all available partnership and/or sponsorship options. 

Sponsors & Partners / Rėmėjai & partneriai

IŠSKIRTINIS RĖMĖJAS LIETUVAI - KONFERENCIJOS VERTIMAS Į LIETUVIŲ KALBĄ
Exclusive sponsor for the Conference translation to Lithuanian

Mantinga Rotary rėmėjas sponsor

PAGRINDINIS ORGANIZATORIUS
Main organiser

PARAMOS KONCERTO ORGANIZATORIUS
Charity concert organiser

1Vienintelis renginių organizatorius, event organiser

KONFERENCIJOS PARTNERIS
Conference partner

Lydere C-Suite Women Leaders

TRANSLIACIJOS PARTNERIS
Broadcasting partner

TRANSLIACIJOS PARTNERIS
Broadcasting partner

RENGINIO PARTNERIS
Event partner

DALYVIŲ SVEIKATA RŪPINASI
Health partner

DALYVIŲ SVEIKATA RŪPINASI
Health partner

RENGINIO PARTNERIAI IR DRAUGAI
Event partners and friends

Klaipėdos Rotary klubas ADITĖ
Šiaulių Rotary klubas Harmonija

ABOUT US

This is a charitable series of events, under a common motto "Perseverance: Opportunities Multiply When Seized", aimed to support young Lithuanian artistic talents and open the door to new opportunities in the turbulent turmoil of a pandemic world:

- on the first day, Friday, May 21, 2021 - a virtual international leadership conference with world-renowned speakers;

- on the second day, Saturday, May 22, 2021 - a broadcast of the charitable support concert from St. Catherine Event Halls in Vilnius with a very limited number of tickets for spectators in the hall;

- on the third day, Sunday, May 23, 2021 - a mini road-trip, dedicated to discovering historical personalities, mansions and places with a professional guide around the manors of Šalčininkai region and the Republic of Pavlov, where the punishment of an advanced landowner was abolished earlier than the 160th anniversary of this special historical decision celebrated this year. Each family and/or safe social bubble will travel with their own cars and most of the time will be spent outdoors. 

If you can’t join the broadcasts live on the event days and take advantage of the unique opportunity to discuss with world-renowned speakers or enjoy spectacular performances by talented artists that create a festive spring mood, event recordings will be available with a special access for the participants with relevant tickets till July 1, 2021. 

The net surplus funds raised during the event from the ticket sales and the support received directly from sponsors will be allocated to young talents, raised by M.K.Čiurlionis and B.Dvarionas Art Schools and under the auspices of M. Rostropovich Charity and Support Foundation "Help for Lithuanian Children", for their scholarships and professional development. 

The event is organized by the Lithuanian Rotary International district 1462 with partners. Follow us on Facebook and Instagram, subscribe to newsletter to get the latest news and announcements.

For those who plan to participate in the event for a few days or stay in Vilnius, we have prepared a special hotel offer.  

APIE MUS

Tai labdaringas renginių ciklas, jungiamas bendro šūkio „Atkaklumas: Galimybės atsiranda ieškant“, skirtas paremti jaunuosius Lietuvos meno talentus ir atverti jiems naujų galimybių duris audringuose pandemijos verpetuose: 

- Pirmoji diena, 2021 m. gegužės 21 d., penktadienis - tarptautinė lyderystės konferencija su visame pasaulyje garsiais pranešėjais;

- Antroji diena, 2021 m. gegužės 22 d., šeštadienis - labdaringo paramos koncerto transliacija iš Šv. Kotrynos Renginių salės Vilniuje su labai ribotu bilietų skaičiumi žiūrovams salėje;

- Trečioji diena, 2021 m. gegužės 23 d., sekmadienis - skirta istorinių, laikmetį aplenkusių asmenybių, dvarų ir įdomių apylinkių pažinimui su profesionaliu gidu. Tai saugi mini-kelionė po Šalčininkų kraštą ir Pavlovos Respubliką, kurioje baudžiava pažangaus dvarininko buvo panaikinta anksčiau nei prieš šiemet Lietuvoje švenčiamą 160 metų šio ypatingo istorinio sprendimo jubiliejų. Kiekviena šeima arba saugus "socialinis burbulas" keliaus asmeniniais automobiliais ir didžiąją laiko dalį leisime atvirame ore.

Jeigu renginio dienomis nespėsite prisijungti į virtualią transliaciją tiesiogiai ir pasinaudoti unikalia galimybe diskutuoti su pranešėjais ar mėgautis įspūdingais, pavasario nuotaiką kuriančiais atlikėjų pasirodymais, iki 2021 m. liepos 1d. renginio įrašai bus prieinami specialioje erdvėje tik užsiregistravusiems ir atitinkamus bilietus įsigijusiems dalyviams. 

Renginio metu surinktų lėšų už bilietus likutis ir tiesiogiai iš rėmėjų gauta parama bus skirti M.K.Čiurlionio ir B.Dvariono menų mokyklų ugdomiems bei M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo "Pagalba Lietuvos vaikams" globojamiems jauniesiems talentams, jų stipendijoms ir profesiniam tobulėjimui.

Renginį organizuoja Lietuvos Rotary International apygarda su partneriais. Sekite mūsų naujienas Facebook ir Instagram, prenumeruokite naujienlaiškį, kad būtumėte pirmieji, kurie sužinos visas naujienas.

Ketinantiems dalyvauti renginiuose kelias dienas ar nakvoti Vilniuje, paruošėme specialų viešbučio pasiūlymą.